grupa założycieli spółki

Zakładanie spółki krok po kroku

Wiodące przedsiębiorstwa z różnych branż coraz częściej korzystają z usług profesjonalnych kancelarii prawnych, takich jak GMW LAW, aby uzyskać wsparcie w zakresie zakładania spółek. W tym artykule przedstawimy, jak krok po kroku założyć spółkę oraz dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej GMW LAW w Warszawie.

Wybór formy prawnej spółki

Wybór odpowiedniej formy prawnej spółki jest kluczowy dla jej dalszego funkcjonowania. Kancelaria prawna GMW LAW może pomóc w wyborze odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klienta. W Polsce najpopularniejszymi formami są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółka akcyjna (S.A.). Umowa spółki to dokument, który określa zasady funkcjonowania spółki, prawa i obowiązki wspólników oraz sposób podejmowania decyzji. Kancelaria może pomóc opracować umowę spółki zgodnie z przepisami prawa oraz indywidualnymi potrzebami klienta.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Rejestracja spółki w KRS jest obowiązkowa i pozwala na uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru REGON. Kancelaria prawna GMW LAW może pomóc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz dopełnieniu formalności związanych z rejestracją. Każda spółka musi posiadać rachunek bankowy, na którym gromadzone są jej środki finansowe. W zależności od rodzaju działalności, spółka może potrzebować różnych pozwoleń i licencji, takich jak np. koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej czy pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kancelaria może pomóc w uzyskaniu tych pozwoleń oraz doradzić, jakie są wymagane przepisy prawne. Zakładając spółkę, warto zadbać o jej prawidłowe funkcjonowanie oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami ze strony osób trzecich.

Scroll to top