Fuzje, przejęcia i deu diligence

Fuzje, przejęcia i deu diligence
Fuzje, przejęcia i deu diligence
    • analiza planowanego przez Klienta przedsięwzięcia pod kątem doboru optymalnej formy jego realizacji od strony prawnej, w szczególności podatkowej,
    • przygotowanie scenariusza działań niezbędnych do podjęcia wraz z oceną kosztów z tym związanych,
    • przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów takich umowy, uchwały odpowiednich organów spółek, wniosków do urzędów, w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na dokonanie koncentracji,
    • realizacja zaplanowanych działań.