Zespół

doradztwo podatkowe kancelaria warszawa

Sławomir Mistewicz

Partner Zarządzający

Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, prawnik. Swoje życie zawodowe poświęcił tworzeniu i prowadzeniu firm na różnych polach zawodowych, głównie jako menager w firmach, które organizował i współpracował. W ramach swojej wieloletniej praktyki pracował i wprowadzał na rynek firmy o profilu handlowym. Założył m.in. Sp. Ars. Antiqua jako współwłaściciel, Wydawnictwo Spectrum jako wydawca. Był dyrektorem jednej ze spółek w ramach grupy PWN. Jako udziałowiec organizował i zarządzał marketingiem firmy Computer Group. Obecnie jest wspólnikiem i parterem zarządzającym w Kancelarii Prawnej Zofia Krakowian Witkowska i Wspólnicy Sp. Kom. oraz w Kancelarii Prawa Gospodarczego Witkowska & Partnerzy.

email: slawomir.mistewicz@gmwlaw.pl

due diligence prawne warszawa

Zofia Krakowian-Witkowska

Radca Prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z bankami,
 • specjalizuje się w procesie odzyskiwania należności, obejmującym, swoim zakresem windykację przedsądową,  sądową oraz postępowania egzekucyjne,
 • zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, włączając w to doradztwo oraz działania wspomagające osoby rozpoczynające działalności gospodarczą w Polsce, zagadnienia związane z codzienną działalnością – negocjowanie i zawieranie umów, zatrudnianie pracowników.

email: zofia.witkowska@gmwlaw.pl

due diligence prawne warszawa

Bożena Zegarska

Adwokat

Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 • specjalizuje się w prawie bankowym, prawie spółek handlowych, prawie wekslowym, prawie upadłościowym, prawie restrukturyzacyjnym, prawie cywilnym, prawie pracy.
 • doświadczenie w obsłudze prawnej korporacji, w tym instytucji
  finansowych (banków, funduszy emerytalnych, towarzystw
  funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych)  oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów, w tym umów
  kredytowych w ramach konsorcjum  oraz  innych dokumentów
  dotyczących np. zabezpieczenia wierzytelności,
 • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, w tym   w postępowaniach gospodarczych, upadłościowych i egzekucyjnych,
 • rejestracja i przekształcanie spółek,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Stanisław Witkowski

dr Stanisław Witkowski LL.M.

Radca Prawny, Partner

Doktor nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Central European University w Budapeszcie (Węgry) oraz Uniwersytecie Regensburskim (Niemcy) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ochrony
  konsumentów oraz ochrony konkurencji uzyskane w trakcie pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako radca
  prawny,
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców krajowych i
  międzynarodowych o zasięgu globalnym w branżach alkoholowej, FMCG, chłodniczej (sprawy korporacyjne, umowy, wewnętrzne regulacje),
 • specjalizuje się w przygotowywaniu oraz analizie różnego rodzaju umów, głównie handlowych,
 • bardzo duże doświadczenie procesowe (ponad 100 prowadzonych spraw sądowych) przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi oraz międzynarodowymi trybunałami.

stanislaw.witkowski@gmwlaw.pl

adwokat Karol Trzaska

Karol Trzaska

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2006 - 2009 odbył etatową aplikację sądową, którą zakończył złożonym egzaminem sędziowskim. Następnie w okresie 2010-2011 orzekał jako referendarz sądowy w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W roku 2011 został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie:

 • prawo korporacyjne:
 • zakładanie i rejestrowanie spółek w sądzie rejestrowym, sporządzanie i zmiana umów spółek, przekształcanie spółek, podnoszenie kapitału zakładowego, podejmowanie uchwał przez organy spółek,
 • zmiana zarządu spółki, zmiana wspólników spółki, likwidacja spółki
 • prawo karne i karno-skarbowe:
 • m.in. reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonego w postępowaniu karnym przed sądem, udział w postępowaniu wykonawczym, reprezentowanie praw pokrzywdzonego w przestępstwie,
 • w szczególności: przestępstwo oszustwa oraz ucieczka z majątku przed egzekucją komorniczą

adwokat Tomasz Możdzenia

Tomasz Możdżeń - adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent prawa University of Cambridge, Homerton College.

Prawo cywilnego.

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz indywidualnych spraw z zakresu prawa pracy.
 • pełny zakres spraw dotyczący Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • prowadzi sprawy klientów indywidualnych na każdym etapie w postępowania sądowego.
 • uczestniczy w negocjacjach i mediacjach pozasądowych, również przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Prawo karne.

 • reprezentuje klientów w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego przed Policją i Prokuraturą. Prowadzi obronę oskarżonych na każdym etapie postępowania w procesach sądowo- karnych.
 • reprezentuje i świadczy pomoc pokrzywdzonym w wszystkich sprawach karnych. Pomaga również w sprawach efektywnego prowadzenia egzekucji komorniczej jak i jej umorzenia.
 • Specjalizuje się we wszelkich sprawach i sytuacjach związanych z utratą prawa jazdy.

Świadczy pomoc prawną w języku angielskim.

Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi oraz adwokatami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa uzupełniających wiedzę i doświadczenie pracowników Kancelarii.