Zasady rozliczeń

Kancelaria oferuje Państwu następujące zasady rozliczeń;

-  porada prawna  (porada ustna oraz przegląd dokumentów)
Wynagrodzenie za konsultacje prawną to opłata od 200 zł netto, której wysokość zależy od złożoności konsultowanego problemu. Obejmuje poradę ustną  oraz zapoznanie się z dokumentacją.
W przypadku konieczności dokonania szczegółowej analizy dokumentacji, czy też przygotowania pisma, opłata może ulec zwiększeniu.

-  obsługa godzinowa (wysokość stawki godzinowej do ustalenia z Klientem)
Wynagrodzenie godzinowe polega na ustalaniu wysokości wynagrodzenia za 1 godz. pracy w zależności  od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od Kancelarii. Taki system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców rozliczany w skali 1 miesiąca.

-  obsługa ryczałtowa (stała kwota za dany zakres usług)
Wynagrodzenie ryczałtowe  polega na określeniu z góry kwoty wynagrodzenia pomiędzy Kancelarią a Klientem. Taki system rozliczania jest  stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres i wymiar czasowy za świadczoną pomoc prawną lub przyjętą obsługę stałą.

- zastępstwo procesowe (Roz. Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002r w sprawie opłat    za czynności adwokatów i radców prawnych./Dz.U.nr.163, poz.1349 z późn. zm.)
Przyjmujemy stawki minimalne z Rozporządzenia z możliwością negocjacji.

Istnieje również możliwość skorzystania z naszej pomocy prawnej przy napisaniu np. pism procesowych, pozwów, które złożycie Państwo w swoim imieniu.

W przypadku, gdy zwrócą się Państwo do nas ze sprawami wyjątkowo skomplikowanymi, nietypowymi rozciągniętymi w czasie, wówczas koszty ustalamy indywidualnie. Po zapoznaniu się ze sprawą  będziemy w stanie ocenić przybliżony koszt naszych usług. Jeśli podana kwota będzie Państwu odpowiadać - jesteśmy do Państwa dyspozycji i zaczynamy współpracę.