Fuzje i przejęcia – kancelaria w Warszawie

Fuzje, przejęcia i due diligence
Fuzje, przejęcia i due diligence

Kancelaria GMW LAW w Warszawie oferuje wsparcie prawne i księgowe, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć w firmach i spółkach. Omówimy dostępne rozwiązania i wybierzemy wspólnie takie, które będzie najkorzystniejsze dla Waszej firmy.

Jak działamy?

  • analiza planowanego przez Klienta przedsięwzięcia pod kątem doboru optymalnej formy jego realizacji od strony prawnej, w szczególności podatkowej,
  • przygotowanie scenariusza działań niezbędnych do podjęcia wraz z oceną kosztów z tym związanych,
  • przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów takich umowy,
  • uchwały odpowiednich organów spółek, wniosków do urzędów, w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na dokonanie koncentracji
  • przygotowywanie wniosków koncentracyjnych i reprezentacja przed Prezesem UOKiK w toku postępowania koncentracyjnego

Podstawowym etapem fuzji lub przejęcia firmy jest ocena realności przedsięwzięcia, dokonanie wycen, przeprowadzenie due diligence w zakresie prawnym, ekonomicznym, finansowym i organizacyjnym.  Wspieramy przedsiębiorców w zakresie negocjacji warunków współpracy, ceny i sposobu finansowania. Na podstawie uzyskanych decyzji sporządzamy dokumenty transakcyjne, zajmujemy się prawną i organizacyjną integracją podmiotów, świadczymy obsługę prawno-księgową, pomagamy wdrożyć plan działania połączonych podmiotów.