Regulacje konsumenckie

Regulacje konsumenckie
Regulacje konsumenckie
  • przygotowywanie i kontrola wzorców umownych (regulaminy, umowy) stosowanych przez przedsiębiorców w stosunkach z konsumentami pod kątem występowania niedozwolonych postanowień umownych,
  • doradztwo w zakresie dotyczącym prawa konsumenckiego, szczególnie kredytu konsumenckiego, pod kątem zgodności podejmowanych działań z prawem konsumenckim i orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.