Umowy handlowe i franczyza w Warszawie

Umowy handlowe
Umowy handlowe

Zajmujemy się sporządzaniem umów handlowych i wspieraniem klientów na każdym etapie franczyzy. Naszą kancelarię tworzy zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu możemy zaoferować wsparcie w przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych i cywilnych, sporządzanie projektów umów i prowadzenie negocjacji warunków tych umów z kontrahentami. Przygotowujemy umowy zawierane z innymi podmiotami gospodarczymi oraz z konsumentami.

Rodzaje umów handlowych

Przygotowujemy umowy dystrybucyjne, sprzedażowe, produkcyjne i o dzieło. Sporządzamy także umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne. Wszystkie działania przeprowadzane ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez klienta. Wszystkie sporządzane przez nas umowy są również zgodne z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, prawa cywilnego, konkurencji, konsumenckiego, RODO, a także prawa przewagi kontraktowej.

Zakres naszych usług obejmuje również analizę umów sporządzonych przez inne podmioty chcące podjąć współpracę z naszym klientem.