Umowy handlowe

Umowy handlowe
Umowy handlowe
  • przygotowanie różnego rodzaju umów – dystrybucyjnych, sprzedażowych, produkcyjnych, o dzieło, o przeniesienie praw autorskich, licencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej,
  • zapewnienie zgodności tworzonych umów ze wszystkimi niezbędnymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa konkurencji, prawa autorskiego, RODO,
  • analiza umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, takimi jak prawo autorskie, cywilne, RODO, prawo konkurencji, nadużycie przewagi kontraktowej, prawo konsumenckie.