Zakładanie spółek i działalności w Warszawie

Wspieramy klientów w procesie zakładania spółek i działalności gospodarczych, zapewniając wiedzę prawno-podatkową. Naszym celem jest pomoc w dobraniu formy działalności i opodatkowania, które będą najkorzystniejsze dla profilu zakładanego przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy Państwa przez zawiłe formalności i na moc udzielonego pełnomocnictwa dopełnimy wszelkie obowiązki związane z rejestracją firmy.

Zakres działań w zakresie zakładania firmy

Usługi mające na celu założenie lub zakup firmy obejmują:

  • kompleksowe działania na rzecz klienta mające na celu stworzenie nowej działalności, czy to przez rejestrację działalności gospodarczej, stworzenie, czy też zakup nowej spółki. Pomagamy naszym klientom w całym procesie, przygotowując odpowiednią dokumentację (wewnętrzną – umowy spółek, statuty, regulaminy lub zewnętrzną – wszelkiego rodzaju wnioski do urzędów i sądów), znajdując siedzibę nowego podmiotu, reprezentując w postępowaniach przed sądami rejestrowymi i organami;
  • doradztwo w zakresie najlepszej z punktu widzenia klienta formy zakończenia działalności gospodarczej np. likwidacja, upadłość, wykreślenie z rejestru bez likwidacji. Dobór odpowiedniej formy jest kluczowy w celu uniknięcia zbędnych kosztów, wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka ponoszenia odpowiedzialności wobec wierzycieli po zakończeniu działalności, uniknięcie odpowiedzialności karnej;
  • kompleksowe działania mające na celu sprawne i ograniczające koszty i ryzyko zakończenie działalności gospodarczej.