Znaki towarowe

Przeprowadzamy procesy zastrzeżenia znaku towarowego firmy przed polskim Urzędem Patentowym, jak również Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ochrona znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej).

Znak towarowy zwiększa rozpoznawalność firmy, jej wiarygodność i wartość ekonomiczną oraz stanowi element jej promocji.

Zastrzeżenie znaku daje również szerokie uprawnienia do ochrony marki firmy przed jej bezprawnym wykorzystywaniem.

Zapraszamy

Znaki towarowe
Znaki towarowe