Podpisywanie umowy

Umowa deweloperska, a umowa przedwstępna. Poznaj różnice

Zarówno umowa przedwstępna, jak i umowa deweloperska to dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości. Zobowiązują jedną stronę do ustanowienia odrębnej własności lokalu, natomiast drugą stronę do zapłaty należności. W niektórych kwestiach prawnych te dwa rodzaje umów się różnią. Na co zwrócić uwagę przy ich podpisywaniu?

Co to jest umowa deweloperska?

Aktem prawnym definiującym charakter umowy deweloperskiej jest ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwyczajowo zwana ustawą deweloperską. Jest to umowa, która zobowiązuje dewelopera do wybudowania, ustanowienia i przeniesienia na nabywcę prawa własności po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Z kolei nabywca zostaje zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet ceny nabycia prawa.

Ustawa deweloperska nałożyła na dewelopera nowe obowiązki, które pozwolą nabywcy lepiej poznać kupowaną nieruchomość. Zanim umowa deweloperska zostanie podpisana, nabywca musi otrzymać prospekt informacyjny dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego, a także musi mu zostać udzielona informacja o sytuacji prawno-finansowej dewelopera, jak również samego przedsięwzięcia.

Jakie są różnice między umową przedwstępną a umową deweloperską?

Pierwsza różnica dotyczy przedmiotu umowy. Kiedy budowa nieruchomości jeszcze trwa lub nie rozpoczęła się, zawiera się umowę deweloperską. Przedmiotem umowy jest nieruchomość, która powstanie w przyszłości. W przypadku umowy przedwstępnej przedmiot umowy już istnieje. Taka sytuacja może zaistnieć również przy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, kiedy budynek został już oddany do użytkowania. Umowa deweloperska musi zostać podpisana u notariusza, a przedwstępna wymaga tylko formy pisemnej. Również termin przeniesienia własności w przypadku umowy przedwstępnej jest krótki i wynosi zwykle kilka miesięcy, a w przypadku umowy deweloperskiej jest zwykle dłuższy i wynosi tyle ile trwa proces budowy, stąd  konieczność dodatkowych środków ochrony, jak np. otwarcie rachunku powierniczego przez dewelopera.

Scroll to top