Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców w Warszawie

Prawo konsumenckie dotyczy także przedsiębiorców, dlatego kancelaria w Warszawie oferuje wsparcie prawne w sprawach firmy dotyczących kontaktu z konsumentami. Naszymi klientami m.in. są podmioty prowadzące sklepy i serwisy internetowe. W ramach usług zajmujemy się przygotowywaniem regulaminów sklepów i serwisów internetowych oraz wzorców umownych z uwzględnieniem przepisów RODO. Zapewniamy wsparcie w zakresie kredytu konsumenckiego, w szczególności jego zgodności z prawem konsumenckim oraz orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji.

Reprezentowanie przedsiębiorców przed UOKiK

Zakres naszych obowiązków w ramach prawa konsumenckiego świadczonego na rzecz przedsiębiorców obejmuje też reprezentację podmiotu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także we wszystkich postępowaniach przed UOKiK oraz przed sądem w postępowaniach o zawieranie w umowach tzw. klauzuli niedozwolonych lub w sprawie zarzutu stosowania praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów.

Mamy dużą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących upadłości konsumenckiej.