Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców w Warszawie

Prawo konsumenckie dotyczy także przedsiębiorców, dlatego kancelaria w Warszawie oferuje wsparcie prawne w sprawach firmy dotyczących kontaktu z konsumentami. Naszymi klientami m.in. są podmioty prowadzące sklepy i serwisy internetowe. W ramach usług zajmujemy się przygotowywaniem regulaminów sklepów i serwisów internetowych oraz wzorców umownych z uwzględnieniem przepisów RODO. Zapewniamy wsparcie w zakresie kredytu konsumenckiego, w szczególności jego zgodności z prawem konsumenckim oraz orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji.

Reprezentowanie przedsiębiorców przed UOKiK

Zakres naszych obowiązków w ramach prawa konsumenckiego świadczonego na rzecz przedsiębiorców obejmuje też reprezentację podmiotu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także we wszystkich postępowaniach przed UOKiK oraz przed sądem w postępowaniach o zawieranie w umowach tzw. klauzuli niedozwolonych lub w sprawie zarzutu stosowania praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów.

Mamy dużą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to proces prawny pozwalający osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, na uporządkowanie swoich finansów i rozwiązanie problemów związanych z długami. Oferujemy wsparcie i profesjonalne doradztwo w sprawach związanych z upadłością konsumencką, pomagając klientom w zrozumieniu procesu i osiągnięciu jak najlepszych rezultatów.

Usługi w zakresie upadłości konsumenckiej obejmują:

  • konsultacje sytuacji finansowej w bezpośredniej rozmowie klientem w celu dokładnego zrozumienia jego sytuacji finansowej. Analizujemy źródła długów, aktywa i zobowiązania, co pozwala na opracowanie spersonalizowanego planu działania;
  • doradztwo i wybór właściwej drogi prawnej – na podstawie analizy sytuacji finansowej klienta, doradzamy w wyborze właściwej strategii, czy to złożenie wniosku o upadłość konsumencką, negocjacje z wierzycielami, czy inne możliwości rozwiązania problemu zadłużenia;
  • przygotowanie dokumentacji – wspieramy klienta w przygotowaniu niezbędnych dokumentów związanych z procesem upadłości konsumenckiej, w tym złożenie wniosku i wszelkich wymaganych oświadczeń;
  • reprezentacja przed sądem – reprezentujemy klienta w sądzie w trakcie postępowania upadłościowego, dbając o ochronę jego praw i interesów;
  • negocjacje z wierzycielami – prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia układu spłaty długów lub negocjacji warunków umorzenia części zadłużenia;
  • wsparcie w restrukturyzacji finansowej – wspieramy klienta w opracowywaniu planu restrukturyzacji finansowej, który pomoże mu uregulować długi i poprawić sytuację finansową;
  • doradztwo po zakończeniu procesu – po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej, służymy dalszym wsparciem, zapewniając klientowi wskazówki dotyczące zarządzania finansami i unikania podobnych problemów w przyszłości.