Reprezentowanie przed sądem w Warszawie

Oferujemy przedsiębiorcom wsparcie prawne, które obejmuje reprezentowanie przed sądem każdej instancji. Rozwiązujemy spory z pracownikami, kontrahentami i urzędami. Razem z klientem wybieramy strategię, która może przynieść najkorzystniejszy wyrok. Udzielając nam pełnomocnictwa, zdejmują Państwo z siebie obowiązek stawiania się osobiście na większości spraw sądowych. Reprezentujemy klientów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, małe i duże firmy, a także spółki cywilne i spółki prawa handlowego.

Zakres obowiązków w ramach pełnomocnictwa

Reprezentujemy klientów przed sądem we wszystkich postępowaniach dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa. Wiedza poszerzana o bieżące zmiany w przepisach prawa konkurencji, prawa pracy, prawa gospodarczego, podatkowego i cywilnego pozwala stworzyć i wdrożyć plan działania dopasowany do sytuacji przedsiębiorcy, co jest podstawą do satysfakcjonującego zakończenia sporu. W ramach udzielonego pełnomocnictwa:

  • sporządzimy i złożymy pisma procesowe, takie jak pozwy lub odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy od nakazu zapłaty, a także środki zaskarżenia/apelacje od wyroku,
  • pomożemy w zgromadzeniu materiału dowodowego,
  • będziemy reprezentować klienta przed WSA i NSA,
  • sporządzimy i wniesiemy środki odwoławcze, w tym zażalenia i apelacje.