Prawo Konkurencji

Prawo konkurencji
Prawo konkurencji
  • analiza umów pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji,
  • doradztwo w zakresie prawa konkurencji w celu uniknięcia praktyk ograniczających konkurencję takich jak zmowy cenowe, czy mające na celu podział rynku,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.