Prawo konkurencji – wsparcie przedsiębiorców w Warszawie

Prawo konkurencji
Prawo konkurencji

Kancelaria GMW LAW w Warszawie doradza i reprezentuje przedsiębiorców we wszystkich aspektach prawa konkurencji. W ramach działań reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK i Sądami. Wspieramy wiedzą i doświadczeniem firmy, wobec których organy antymonopolowe wystosowały zarzuty o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów czy naruszenie zakazu zawierania porozumień, które ograniczają konkurencję. Dążymy do umorzenia postępowania już na etapie administracyjnym lub uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia.

Zakres obowiązków kancelarii w ramach wsparcia z zakresu prawa konkurencji

Nasze usługi obejmują:

  • analizę i przygotowywanie opinii prawnych umów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji,
  • doradztwo w zakresie prawa konkurencji w celu uniknięcia praktyk ograniczających konkurencję takich jak zmowy cenowe, czy mające na celu podział rynku,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • reprezentowanie w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Sądem Najwyższym.

W ramach usług przeprowadzamy też analizę i kontrolę koncentracji przedsiębiorców w zakresie zasadności zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Przygotowujemy dokument zgłoszeń zamiaru koncentracji i reprezentujemy przedsiębiorców we wszystkich postępowaniach, jakie są z tym związane.