Prawo pracy

Prawo pracy
Prawo pracy
  • przygotowywanie/analiza umów o pracę, umów o dzieło, zlecenie, umów o zakazie konkurencji,
  • przygotowywanie/analiza wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
  • pomocy przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz innych umów,
  • legalizacja zatrudnienia cudzoziemców.