Prawo pracy: dokumenty pracownicze, audyty w Warszawie

Prawo pracy
Prawo pracy

Kancelaria GMW LAW w Warszawie to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników posiadających wiedzę i praktykę zawodową w zakresie prawa pracy i szeroko rozumianego HR. Naszym celem jest wsparcie prawne dopasowane do realnych potrzeb biznesowych firmy klienta obejmujące przygotowywanie dokumentacji dotyczącej prawa pracy, wdrażanie odpowiednich procedur mających na celu prowadzenie biznesu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także dochodzenie roszczeń w sytuacji naruszenia interesów pracodawcy.

Prawo pracy w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników zobowiązane jest do prowadzenia rozległej dokumentacji pracowniczej. W trosce o prawidłowy przebieg wszystkich procesów związanych z zatrudnianiem pracowników, okresem ich pracy oraz wypowiadaniem umów, oferujemy zakres usług obejmujący wszystkie te zagadnienia.

Zajmiemy się:

  • przygotowaniem umów o pracę, o świadczenie usług, o usługi doradcze B2B, kontraktów managerskich,
  • przygotowywaniem umów o zakazie konkurencji lub pomocą w egzekwowaniu roszczeń w przypadku złamania przepisów prawa konkurencji,
  • przeprowadzeniem audytu zgodności procedur i dokumentacji pracowniczej z przepisami prawa pracy,
  • przygotowaniem regulacji wewnątrzzakładowych, tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania,
  • legalizacją zatrudnienia cudzoziemców.