Restrukturyzacja spółek w Warszawie

Kancelaria w Warszawie oferuje całościowe wsparcie prawne spółkom. Zakres usług obejmuje restrukturyzację spółek. Można ją przeprowadzić w sytuacji, gdy spółka prawa handlowego lub działalność gospodarcza utraciła zdolność do spłaty wymagalnych należności pieniężnych. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne zwiększa szansę przedsiębiorstwa na zawarcie porozumienia z wierzycielami, które będzie realne do wykonania.

Jak przebiega proces restrukturyzacji spółki?

  • Pierwszym etapem jest analiza sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zdiagnozujemy przyczynę problemów z wypłacalnością i przygotujemy propozycje dla wierzycieli, które będą uwzględniały możliwości przedsiębiorstwa.
  • Drugi etap to opracowanie planu restrukturyzacyjnego obejmującego dokładnie wytyczone formy działań naprawczych oraz ich kosztów, a także projektowane zyski i sposoby finansowania układu.
  • Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd restrukturyzacyjny i nadzór nad nim.
Restrukturyzacja spółek, upadłość gospodarcza
Restrukturyzacja spółek, upadłość gospodarcza

Zakres naszych działań obejmuje również przygotowanie i przeprowadzenie procesu upadłości firmy.