Restrukturyzacja spółek w Warszawie

Kancelaria w Warszawie oferuje całościowe wsparcie prawne spółkom. Zakres usług obejmuje restrukturyzację spółek. Można ją przeprowadzić w sytuacji, gdy spółka prawa handlowego lub działalność gospodarcza utraciła zdolność do spłaty wymagalnych należności pieniężnych. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne zwiększa szansę przedsiębiorstwa na zawarcie porozumienia z wierzycielami, które będzie realne do wykonania.

Jak przebiega proces restrukturyzacji spółki?

  • Pierwszym etapem jest analiza sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zdiagnozujemy przyczynę problemów z wypłacalnością i przygotujemy propozycje dla wierzycieli, które będą uwzględniały możliwości przedsiębiorstwa.
  • Drugi etap to opracowanie planu restrukturyzacyjnego obejmującego dokładnie wytyczone formy działań naprawczych oraz ich kosztów, a także projektowane zyski i sposoby finansowania układu.
  • Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd restrukturyzacyjny i nadzór nad nim.
Restrukturyzacja spółek, upadłość gospodarcza
Restrukturyzacja spółek, upadłość gospodarcza

Zakres naszych działań obejmuje również przygotowanie i przeprowadzenie procesu upadłości firmy.

Upadłość firmy

Oferujemy kompleksowe usługi związane z upadłością firm, pomagając przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu trudności finansowych i znalezieniu odpowiednich rozwiązań prawnych.

Usługi w zakresie upadłości firmy obejmują:

  • konsultacje w rozmowie bezpośredniej, omówienie kondycji finansowej firmy, oceniając jej sytuację i wyzwania. Na tej podstawie zaproponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta;
  • doradztwo w wyborze właściwej formy upadłości – na podstawie oceny sytuacji finansowej, doradzamy klientom w wyborze właściwej formy upadłości, takiej jak upadłość likwidacyjna, upadłość układowa czy restrukturyzacja zadłużenia;
  • przygotowanie dokumentów i zgłoszeń – przygotowujemy kompletną dokumentację związaną z procesem upadłości, w tym zgłoszenia do sądu, plany restrukturyzacyjne, oferty układowe i inne wymagane dokumenty;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych – reprezentujemy klientów w sądach w ramach procesów upadłościowych. Świadczymy kompleksową pomoc prawną w toku postępowań, dbając o ochronę interesów klienta i dążąc do osiągnięcia jak najlepszych warunków restrukturyzacji;
  • negocjacje z wierzycielami – zajmujemy się negocjacjami z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie spłaty długów, restrukturyzacji zadłużenia lub zawarcia układu z wierzycielami;
  • doradztwo restrukturyzacyjne – oferujemy klientom kompleksowe doradztwo restrukturyzacyjne, wspierając w opracowywaniu strategii odbudowy finansowej firmy i minimalizacji strat;
  • ochrona praw i interesów klienta – chronimy prawa i interesy klienta na każdym etapie procesu upadłości, dążąc do jak najlepszych rezultatów i zapewniając pełne wsparcie prawnicze.

Upadłość firmy to trudny moment dla przedsiębiorcy, jednak profesjonalna pomoc prawnicza może pomóc w skutecznej restrukturyzacji i poprowadzić firmę na ścieżkę odbudowy finansowej. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do udzielenia wsparcia w zakresie upadłości i restrukturyzacji, zapewniając klientom kompleksową opiekę i ochronę praw.