pomoc prawna

Jakie czynności obejmuje obsługa prawna firm?

Zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze każdego dnia mierzą się z problemami natury prawnej. Specjalistyczna pomoc prawna oferowana jest firmom już na etapie jej zakładania, a następnie przez kolejne lata funkcjonowania stanowi wsparcie w licznych procesach przedsiębiorstwa. Jaki zakres działań obejmuje obsługa prawna firm?

Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstwa

Zarówno rejestracja jednoosobowej działalności, jak i spółki wiąże się z dopełnieniem licznych, często zawiłych formalności. Kancelarie prawne mające w ofercie obsługę prawną firm wspierają przedsiębiorców w procesie rejestracji działalności w CEIDG, a spółek w KRS, sporządzając wszystkie niezbędne dokumenty i składając je w stosownych urzędach.

Obsługa prawna firm funkcjonujących

Zakres działań w ramach obsługi prawnej firm już funkcjonujących jest bardzo szeroki. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc dotyczącą:

  • wszelkich zmian w funkcjonowaniu spółek, z których każdą należy zarejestrować w KRS

  • doradztwa w zakresie restrukturyzacji, fuzji i przejęć,

  • sporządzania umów handlowych i negocjacji z kontrahentami,

  • działań wprowadzających RODO,

  • reprezentacji przed organami państwa,

  • badania stanu prawnego przedsiębiorstwa, tzw. duo diligence,

  • pomocy w zakresie prawa pracy,

  • wsparcia w kwestii ściągania należności od kontrahentów,

  • doradztwa w przypadku upadłości.

Rodzaje współpracy z kancelarią prawną obsługującą firmy

Przedsiębiorstwa pragnące skorzystać z obsługi prawnej firmy prowadzonej przez kancelarię mają do wyboru kilka metod współpracy, w tym jednorazową poradę prawną udzielaną po zapoznaniu się z problemem przedsiębiorcy. Kancelaria współpracuje z klientami również długoterminowo, wspierając firmy na każdym etapie prowadzenia działalności, rozwiązując bieżące problemy prawne i doradzając wprowadzenie taktyk zgodnych ze stale zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Scroll to top