wezwanie do zapłaty

Jak prowadzić negocjacje z dłużnikami?

Wierzyciel może skorzystać z kilku sposobów kontaktu z dłużnikiem w celu odzyskania należności. Bez względu na wybraną formę, tylko umiejętnie przeprowadzone negocjacje przyniosą oczekiwany skutek. W dzisiejszym artykule omówimy żelazne zasady skutecznych negocjacji i sposoby, dzięki którym możliwe będzie zawarcie porozumienia korzystnego dla obu stron.

Zasady kontaktu z dłużnikiem

Negocjacje dotyczące odzyskiwania długi często wiążą się z emocjami, których wpływ i brak kontroli może utrudnić prowadzenie rozmów i doprowadzenie do porozumienia. Jeśli dla wierzyciela procesu polubownego załatwienia sprawy jest korzystny, ale jednocześnie zbyt trudny do samodzielnego przeprowadzenia, skorzystanie z pomocy osoby specjalizującej się w prowadzeniu negocjacji może okazać się pomocne.

Prawnik zajmujący się poszukiwaniem rozwiązań prowadzących do porozumienia potrafi z dystansu ocenić sytuację, nie angażując się emocjonalnie w sprawę tak jak obie strony sporu. Podczas negocjacji wykazuje się empatią, ale jednocześnie zasadą ograniczonego zaufania. Główną zasadą negocjowania z dłużnikiem jest dialog. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mają prawo do przedstawienia swoich stanowisk, by móc ostatecznie dotrzeć do porozumienia korzystnego dla obu stron.

Jak egzekwować dług podczas negocjacji?

Do negocjacji warto dobrze się przygotować. Wierzyciel we współpracy z prawnikiem powinien jasno określić, jakie warunki spłaty przez dłużnika mu odpowiadają, a na jakie kategorycznie nie może się zgodzić. Kluczowe jest, by swoje żądania określić w sposób zrozumiały i konsekwentnie się ich trzymać. Dłużnik powinien otrzymać informacje dotyczące zarówno formy spłaty zadłużenia, jak i również konsekwencji niedopełnienia zobowiązań zawartych w porozumieniu. Warto pamiętać, że sytuacja może być stresująca dla obu stron, a wrogie traktowanie się nawzajem tylko utrudnia wypracowanie porozumienia.

Scroll to top