mężczyzna wypełnia dokumenty

Na czym polega audyt prawny – due diligence – i kiedy się go wykonuje?

Poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa prowadzące do jego rozwoju i pomnożenia zasobów związane jest z podejmowaniem wielu decyzji. Na szczęście firmy mogą skorzystać z pomocy zewnętrznej posiadającej wiedzę i kwalifikacje umożliwiające ocenę dane wyboru oraz zakres korzyści, jakie będą z niego płynąć. Jedną z takich opcji jest audyt prawny znany pod hasłem due diligence? Co oznacza i kiedy jest przeprowadzany?

Staranne zbadanie przedmiotu transakcji

Określenie due diligence w dosłownym tłumaczeniu oznacza „należyta staranność”. Co to ma wspólnego z audytem prawnym? Proces zbierania informacji, sporządzenia opinii lub raportu wymaga dużej dokładności, by na etapie przedtransakcyjnym móc ocenić zasadność i rentowność inwestycji. Audyt prawny dotyczy wszelkich transakcji i ma charakter wieloaspektowy. Głównym celem wszelkich działań prowadzonych w ramach due diligence jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy warto przystąpić do planowanej transakcji. Podczas audytu sprawdza się stan prany przedmiotu transakcji, a także potencjalne ryzyka, które związane są z zainwestowaniem.

Jak przeprowadza się audyt prawny — due diligence?

Choć przeprowadzenie audytu prawnego nie jest zobowiązane konkretnym schematem, pewne działania muszą w nim wystąpić. Należą do nich:

  • sporządzenie umowy o zachowaniu poufności, co pozwala odpowiednio zabezpieczyć się przed ujawnieniem danych, które mają charakter poufny;

  • przygotowanie i podpisanie litu intencyjnego – co może poniekąd stanowić umowę przedwstępną, jej celem jest ustalenie głównych złożeń oraz związanie dwóch stron na czas przeprowadzania audytu prawnego;

  • zgromadzenie materiału do przeprowadzenia analizy i sporządzenie na ich podstawie raportu, który umożliwi inwestorowi, podjęcie właściwej decyzji odnoście dokonania transakcji, lub zrezygnowania z niej.

Scroll to top